Sakura

 • Oprema i potrepštine za patološke i citološke laboratorije
  • Preuzimanje tkiva
  • Identifikacija – printeri za kazete
  • Tkivni procesori
  • Uklapači tkiva
  • Mikrotomi
  • Automatizirano bojanje i pokrivanje stakalaca
  • Digitalni mikroskop
  • Kriostati
  • Citocentrifuga
  • Rješenja za dugotrajno arhiviranje stakala i blokova