Biomerieux

 • Klinička mikrobiologija
  • Podloge za kultivaciju, probir i identifikaciju
  • Reagensi i instrumenti za identifikaciju mikroorganizama i testiranje osjetljivosti na antimikrobna sredstva
  • Hemokulture
 • Serologija i imunokemija
  • VIDAS – „jedan uzorak = jedan test“
 • Molekularna dijagnostika
  • BIOFIRE FilmArray – sindromski pristup, multiplex PCR
  • Argene
  • Nuclisens
 • Automatizirane dijagnostičke metode
  • Priprema hranjivih podloga
  • Uzorkovanje zraka
  • Bojanje po Gramu
  • Identifikacija mikroorganizama i testiranje osjetljivosti na antimikrobna sredstva
  • Hemokulture
 • Mikrobiologija u industrijskoj primjeni
  • Kontrola sterilnosti proizvoda, zraka i površina
  • Sustavi za brzu detekciju mikroorganizama – BacT/ALERT, protočna citometrija
  • Reagensi i instrumenti za identifikaciju mikroorganizama i testiranje osjetljivosti na antimikrobna sredstva
  • Automatizacija u pripremi uzoraka i hranjivih podloga
  • Detekcija patogena u hrani – imunodijagnostika, PCR metoda
  • Indikatori kvalitete
  • Kvantitativni standardni sojevi