Biocartis

  • Potpuno automatizirana real-time PCR platforma za molekularna testiranja dijagnostički relevantnih mutacija
    • Modularni instrument i testovi za dobivanje rezultata u istom danu, izravno iz uzorka pacijenta